Megakist

Waarom dure bekistingsconstructies bouwen van staal en hout als dat veel efficiënter en goedkoper kan met EPS (geëxpandeerd polystyreen)? Bespaar met de MegaKist-O, een nieuw bekistingssysteem voor grote funderingswerken.

Besparingen in de bouwkosten tot 75% ten opzichte van traditionele bekistingen zijn zonder meer haalbaar.

Met MegaKist-O kunnen poeren met een doorsnede tot wel 10 m worden gebouwd en kan (door gefaseerd storten) een hoogte worden bereikt van wel 6 m. Deze vorm van bekisten kan ook worden toegepast voor rechthoekige, driehoekige of vierkante betonconstructies. De buitenzijde van de bekisting blijft rond.

De voordelen op een rijtje:

  • Tot 75% kostenbesparing t.o.v. traditionele bekistingsconstructies
  • Snelle en veilige bouwwijze door lichtgewicht materiaal
  • Bekistingen hoeven niet te worden afgebroken (kunnen in de grond blijven)
  • Spanbanden kunnen worden hergebruikt
  • Gehele of gedeeltelijke verwijdering van EPS is eenvoudig om (beton-op-beton-) aansluitingen met de funderingsbalken te realiseren
  • Indien gewenst kan de bekisting worden geprepareerd voor herhaald gebruik

Mocht u vragen hebben over dit systeem, neem dan vooral contact op met ons, telefoon 030 228 0613.

VOOR AL UW SYSTEEMVLOEREN